Gia Đình Phật Tử Tỉnh Khánh Hào tới tham quan, vui chơi tại KDL Trăm Trứng

Gia Đình Phật Tử Tỉnh Khánh Hào tới tham quan, vui chơi tại KDL Trăm Trứng

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ