Vườn Thú Mini
  Vườn Thú Mini
Khu Tắm Hồ
  Khu Tắm Hồ
Dịch vụ bùn, thảo dược, khoáng nóng tại KDL Trăm Trứng.
  Dịch vụ bùn, thảo dược, khoáng nóng tại KDL Trăm Trứng.
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HÈ 2017
  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HÈ 2017
Teambuilding KDL Trăm Trứng
  Teambuilding KDL Trăm Trứng
Tết Đinh Dậu 2017
  Tết Đinh Dậu 2017
Diamond Bay Resort & Spa
  Diamond Bay Resort & Spa
Sinh nhật Trăm Trứng 12-12-2016
  Sinh nhật Trăm Trứng 12-12-2016
Bảng Giá Dịch Vụ 2017
  Bảng Giá Dịch Vụ 2017
Sản phẩm từ bùn
  Sản phẩm từ bùn
Egg Handmade
  Egg Handmade
Cảnh quan
  Cảnh quan
Đồng đội Trăm Trứng
  Đồng đội Trăm Trứng
Hội Trại 26-03
  Hội Trại 26-03
Spa
  Spa
Vườn Trứng
  Vườn Trứng
Kỷ Niệm Trăm Trứng 12-12-2015
  Kỷ Niệm Trăm Trứng 12-12-2015
Lửa Trại Làng LAK KON KU
  Lửa Trại Làng LAK KON KU
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ