Hôi Trại" Ngày Hội Công Dân Toàn Cầu" Trường Ischool- Nha Trang 1&2/4

Hôi Trại" Ngày Hội Công Dân Toàn Cầu" Trường Ischool- Nha Trang 1&2/4

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ