Gặp gỡ & chia sẻ gia đình nhân viên bị thiệt hại sau bão số 12

Gặp gỡ & chia sẻ gia đình nhân viên bị thiệt hại sau bão số 12

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ