XE ĐIỆN BUGGY

 Tham quan toàn cảnh Khu Du Lịch bằng xe điện buggy
– Loại xe buggy nhỏ/ lớn

Giá vé:

  • 30 phút : 150.000 đ/ xe buggy nhỏ –   mỗi xe tối đa từ 04 – 06 khách
  • 30 phút: 250.000 đ/ xe buggy lớn –  mỗi xe tối đa từ 08 – 12 khách

Tham quan khuôn viên Khu Du Lịch
Trẻ em phải có người lớn đi kèm

Share This Post