TEAMBUILDING TẠI KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG.

TEAMBUILDING TẠI KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG.

- Chương trình Teambuilding mang ý nghĩa phát huy lòng kiên trì, nhẫn nại, lòng can đảm, khả năng thiết kế ý tưởng, khả năng sắp xếp công việc.
 - Các trò chơi thử thách giúp cho tất cả các thành viên của đội gắn kết, hiểu nhau hơn.    
 - Dựa trên sức mạnh tập thể để  sáng tạo và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề.
 - Nhận biết  tính cách của các thành viên khác trong đội, điểm mạnh và điểm yếu của từng người để cùng bổ sung và phối hợp với nhau làm việc tốt hơn.                      
 Sáng tạo – Tự tin – Chiến thắng - Vui nhộn – Hấp dẫn – Gắn kết đồng đồng đội
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Kinh Doanh: +84(0)583.711733   
Hotline: +84(0)934.156363  & +84(0)963.046363
Email: info@tramtrung.vn 

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ
1
Bạn cần hỗ trợ?
 
>