Liên hệ

Khu Du Lịch Trăm Trứng
ĐC:   Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Tel:  +84(0)2583 711 733 –  Fax: +84(0)2583 711 744
E:  info@tramtrung.vn

Giờ mở cửa:
Từ:   08:00
Đến: 19:00

Bạn có câu hỏi gì về thông tin của KDL Trăm Trứng? Hãy yêu cầu chúng tôi bất cứ điều gì!
Chúng tôi có thể trả lời mọi thứ.
Cảm ơn

 
 
 
 
 

 
Gửi