COMBO DỊCH VỤ MỚI NHẤT TẠI TRĂM TRỨNG

COMBO DỊCH VỤ MỚI NHẤT TẠI TRĂM TRỨNG

Combo 01: Ngâm Bùn Nóng Bồn Trứng và Ăn Trưa.
Người lớn: 390.000 đồng/ khách.
Trẻ em: 235.000 đồng/khách. 

Combo 02: Ngâm Bùn Nóng Bồn Đá Và Ăn Trưa. 
Người lớn: 350.000 đồng/ khách.
Trẻ em: 210.000 đồng/khách. 

Combo 03: Ngâm Thảo Dược Nóng Bồn Trứng và Ăn Trưa.
Người lớn: 350.000 đồng/ khách.
Trẻ em: 210.000 đồng/khách. 

Combo 04: Ngâm Thảo Dược Nóng Bồn Đá & Ăn Trưa. 
Người lớn: 310.000 đồng/ khách.
Trẻ em: 185.000 đồng/khách.

Combo 05: Ngâm Bùn Nóng Bồn Trứng, Ăn Trưa và Lưu Trú Trong Ngày Phòng Nhà Trứng
Trọn gói: 1.280.000 đồng/ 02 khách.
Nếu khách có nhu cầu ở phòng nhà Rông phụ thu thêm 200.000 đồng/ phòng.
Phụ thu: Người lớn 390.000 đồng/ khách.
Trẻ em: 235.000 đồng/khách.

Combo 06: Ngâm Thảo Dược Nóng Bồn Trứng, Ăn Trưa và Lưu Trú Trong Ngày Phòng Nhà Trứng. 
Trọn gói: 1.200.000 đồng/02 khách.
Nếu khách có nhu cầu ở phòng nhà Rông phụ thu thêm 200.000 đồng/ phòng.
Phụ thu: Người lớn 350.000 đồng/ khách.
Trẻ em: 210.000 đồng/khách.
p/s: Trẻ em từ 1m- 1.4m
Thời gian áp dụng: 01/12/2019. 


Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ
1
Bạn cần hỗ trợ?
 
>