Sinh Nhật Khu du lịch Trăm Trứng lần 7.   Lửa Trại đoàn An Vista ngày 10/10/2019   Teambuilding Sở Tư Pháp 06/09/2019   Khu Thế Giới Bùn sắp khai trương – The Mud World coming soon P.21  …

  Teambuilding Sở Tư Pháp 06/09/2019   Dịch Vụ tại Khu Du Lịch Trăm Trứng năm 2019.   Tưng Bừng Khai Trương Khu Thế Giới Bùn   Teambuilding Dai-Ichi Life 03- 04/2019   Synapse Design Teambuilding   Vui Lễ 30/4…

KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 06.2019 LỄ TÂN TIẾNG TRUNG, KỸ SƯ KẾT CẤU, KIẾN TRÚC SƯ, NHÂN VIÊN HỒ NGÂM HỒ BƠI, AN NINH Hiện tại để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực…