XE ĐIỆN BUGGY

XE ĐIỆN BUGGY

 Tham quan toàn cảnh Khu Du Lịch bằng xe điện buggy
- Loại xe buggy lớn

Giá vé:

  • 30 phút : 250.000 đ

Mỗi xe tối đa 12 khách người lớn.
Trẻ em phải có người lớn đi kèm- Loại xe buggy nhỏ
Giá vé:

  • 30 phút : 150.000 đ

Mỗi xe tối đa 06 khách người lớn.
Trẻ em phải có người lớn đi kèm


Những dịch vụ khác
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ