Thí Sinh HHHV Việt Nam 2015 tại Khu Du Lịch Trăm Trứng

Thí Sinh HHHV Việt Nam 2015 tại Khu Du Lịch Trăm Trứng

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ