TEAMBUILDING THÁNG 03/2018
KDL Trăm Trứng chào mừng các đoàn trường THCS Thái Nguyên, Trường Đại Học Nha Trang, Trường Quốc Tế Singapo, Trường Ischool Nha Trang, Trường THCS Nguyễn Hiền, Trường Trần Nhật Duật... và các ban ngành đoàn thể: Hội phụ nữ Ninh Đa, Hội Phụ nữ Ninh Thuận, Du Lịch Tiến Vinh, Hội phụ nữ Khánh Vĩnh....tới thăm quan, dã ngoại, cắm trại, teambuiding tại KDL trong tháng 03/2018....Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ
1
Bạn cần hỗ trợ?
 
>