TEAMBUILDING NGÂN HÀNG SACOMBANK - KV NTB &TN

TEAMBUILDING NGÂN HÀNG SACOMBANK - KV NTB &TN

  • Team building là tập hợp các trò chơi làm cho người chơi có đôi lúc suy nghĩ để đưa ra những giải pháp hữu hiệu, nhận định một cách rõ ràng, thực hiện một cách bình tĩnh, hành động một cách cẩn thận.
  • Tạo cho người tham gia đoàn kết nhau hơn, chia sẻ những khó khăn gặp phải, xử lý các yêu cầu 1 cách nhịp nhàng.
  • Mỗi cá nhân có 1 công việc nhỏ trong một tập thể lớn, các công việc đều có môi liên hệ và liên quan với nhau.Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ