Teambuilding Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh 1/10/2016

Teambuilding Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh 1/10/2016

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ