Teambuilding & Lửa Trại

CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI ĐẶC BIỆT

- Một Tây Nguyên thu nhỏ ngay trong lòng thành phố Biển. - Một chương trình lửa trại độc đáo chỉ có tại Trăm Trứng !

Xem thêm

CHÁY CÙNG LAKKONKU
CHÁY CÙNG LAKKONKU

Một Tây Nguyên thu nhỏ trong lòng thành phố Biển !!! Một chương trình chỉ có tại KDL Trăm Trứng !!!

Xem thêm

TEAMBUILDING 2018: THÁNG NĂM RỰC RỠ
TEAMBUILDING 2018: THÁNG NĂM RỰC RỠ

Mùa xuân cất cánh bay rồi. Hạ đang rừng rực lên ngôi đất trời. Dát vàng rực rỡ muôn nơi. Ẩn trong trái chín, nhuộm ngời hương hoa...

Xem thêm

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ