Từ thiện Cơ Sở CS Người Có Công Tỉnh Khánh Hòa 27- 07 -2017
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ