Teambuilding & Lửa Trại

CHÁY CÙNG LAKKONKU
CHÁY CÙNG LAKKONKU

Một Tây Nguyên thu nhỏ trong lòng thành phố Biển !!! Một chương trình chỉ có tại KDL Trăm Trứng !!!

Xem thêm

TEAMBUILDING TẠI KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG.
TEAMBUILDING TẠI KHU DU LỊCH TRĂM TRỨNG.

Teambuilding là một loạt các hình thức sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang mọi người đến gần nhau để cùng đạt được mục tiêu chung cao hơn.

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI ĐẶC BIỆT
CHƯƠNG TRÌNH LỬA TRẠI ĐẶC BIỆT

- Một Tây Nguyên thu nhỏ ngay trong lòng thành phố Biển. - Một chương trình lửa trại độc đáo chỉ có tại Trăm Trứng !

Xem thêm

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ