Teambuilding - Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10-2016

Teambuilding - Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10-2016

Các video liên quan
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ