Sinh hoạt lửa trại tại Cung lễ hội DAM SAN - KDL Trăm Trứng

Sinh hoạt lửa trại tại Cung lễ hội DAM SAN - KDL Trăm Trứng

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ