KDL Trăm Trứng & Khoa KT trường DHNT tặng quà Tết cho bà con xã Khánh Phú - H. Khánh Vĩnh

KDL Trăm Trứng & Khoa KT trường DHNT tặng quà Tết cho bà con xã Khánh Phú - H. Khánh Vĩnh

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ