Đoàn Trường THCS Võ Văn Ký- Nha Trang Tổ Chức Hội Trại 26/3

Đoàn Trường THCS Võ Văn Ký- Nha Trang Tổ Chức Hội Trại 26/3

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ