Chương trình văn nghệ EM NHỚ TÂY NGUYÊN 27- 1- 2018/ ghi hình tại kDL Trăm Trứng

Chương trình văn nghệ EM NHỚ TÂY NGUYÊN 27- 1- 2018/ ghi hình tại kDL Trăm Trứng

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ