Gia Đình Phật Tử Tỉnh Khánh Hào tới tham quan, vui chơi tại KDL Trăm Trứng
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ