Cắm trại trường THPT Nguyễn Thiện Thuật ngày 23/ 24-3-2018

Cắm trại trường THPT Nguyễn Thiện Thuật ngày 23/ 24-3-2018

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ