CA NHAC HƯƠNG CA MÙA XUÂN 15- 2- 2018 /ghi hình tại KDL Trăm Trứng

CA NHAC HƯƠNG CA MÙA XUÂN 15- 2- 2018 /ghi hình tại KDL Trăm Trứng

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ