Hội trại kết nối tuổi trẻ -Trường THPT Lê Quý Đôn 2017

Hội trại kết nối tuổi trẻ -Trường THPT Lê Quý Đôn 2017

Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ